Disclaimer

Aanvaarding voorwaarden

Op de toegang tot en het gebruik van www.bandenjager.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Bandenjager behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen.

Gebruik van de website

De website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. De inhoud van de website is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Het op enigerlei wijze kopiëren (anders dan in het kader van downloaden), reproduceren of distribueren van software is uitdrukkelijk verboden. Bandenjager registreert bezoeken aan haar website voor statistische doeleinden.

Afwijzing aansprakelijkheid

Hoewel Bandenjager deze website met de grootst mogelijke zorg heeft samengesteld om de juistheid van de beschikbare informatie te kunnen verzekeren, aanvaardt Bandenjager geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de websites en het gebruik en de interpretatie daarvan. Bandenjager biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites. Bandenjager is niet aansprakelijk voor het tijdelijk permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de websites. Bandenjager is niet verantwoordelijk voor de informatie in de banners en buttons of voor de inhoud van enige website van derden. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Bandenjager zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. 

Toepasselijk recht

Op het gebruik van de websites en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.